Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού έργου TheRout_Net «Στήριξη πρανούς, στον Ιερό Ναό Παναγίας Τρυπητής Αιγίου, σύμφωνα με εγκεκριμένη γεωτεχνική μελέτη» (Interreg Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020)

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 6 / 07.12. 2020

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την επιλογή αναδόχου για την

«Στήριξη πρανούς, στον Ιερό Ναό Παναγίας Τρυπητής Αιγίου, σύμφωνα με εγκεκριμένη

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά για την ανάθεση μέρους των εργασιών συντήρησης στον Ι.Ν. Παναγίας Τρυπητής Αιγίου (TheRout_Net-Interreg Ελλάδα-Ιταλία) ΟΡΘΗ

 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά επί τη βάσει της τιμής  για την ανάθεση υπηρεσιών Συντήρηση ζωγραφικών έργων τέχνης, τη ζωγραφική απομίμηση ορθομαρμάρωσης τοιχοποιίας και τη ζωγραφική διακοσμητικών στοιχείων στα τόξα των ανοιγμάτων και στις καμάρες, στον Ιερό Ναό Παναγίας Τρυπητής Αιγίου στο πλαίσιο της υλοποίησης της &Omicron

Επαναπροκήρυξη Πλειοδοτικών Διαγωνισμών για την περισυλλογή του ελαιοκάρπου, ελαιοκομικής περιόδου 2020-2021, στους αρχαιολογικούς χώρους Καστριτσίου (θέση Παναγιά), Σπαλιαρεΐκων, Ελαιοχωρίου, Μιτόπολης και Τριταίας (ύψωμα Αγ. Μαρίνας),

 «Επαναπροκήρυξη Πλειοδοτικών Διαγωνισμών για την περισυλλογή του ελαιοκάρπου,

ελαιοκομικής περιόδου 2020-2021, στους αρχαιολογικούς χώρους Καστριτσίου (θέση Παναγιά), Σπαλιαρεΐκων, Ελαιοχωρίου, Μιτόπολης και Τριταίας (ύψωμα Αγ. Μαρίνας), αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας»

Προκήρυξη Πλειοδοτικών Διαγωνισμών περισυλλογής ελαιοκάρπου, ελαιοκομικής περιόδου 2020-2021, στους αρχαιολογικούς χώρους Βούντενης Πατρών, Καστριτσίου (θέση Παναγιά), Σπαλιαρεΐκων, Ελαιοχωρίου, Μιτόπολης, Τραπεζάς και Τριταίας (ύψωμα Αγ. Μαρίνας)

 Προκήρυξη Πλειοδοτικών Διαγωνισμών περισυλλογής ελαιοκάρπου, ελαιοκομικής

περιόδου 2020-2021, στους αρχαιολογικούς χώρους Βούντενης Πατρών, Καστριτσίου (θέση
Παναγιά), Σπαλιαρεΐκων, Ελαιοχωρίου, Μιτόπολης, Τραπεζάς και Τριταίας (ύψωμα Αγ. Μαρίνας), αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας»
Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου