Περιγραφή - Αρμοδιότητες

 Η 6η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων είναι Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, σε επίπεδο Διεύθυνσης, έχει έδρα την Πάτρα και αρμοδιότητα που εκτείνεται στους Νομούς Αχαϊας και Ηλείας.

Στις αρμοδιότητες της 6ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων υπάγονται η προστασία, ευπρεπισμός και διαμόρφωση βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων και χώρων, η διενέργεια σωστικών ανασκαφών και η εποπτεία ανασκαφών των Ξένων Αρχαιολογικών Σχολών, η συντήρηση, αποκατάσταση, αναστήλωση των μνημείων, η συντήρηση εικόνων, τοιχογραφιών, ψηφιδωτών και κινητών αρχαίων, η μελέτη και η επιστημονική δημοσίευσή τους, ο έλεγχος των διατηρητέων εκκλησισατικών και κοσμικών μνημείων, η θέσπιση ειδικών όρων δόμησης και ζωνών προστασίας και ο οικοδομικός έλεγχος σε περιοχές πλησίον μνημείων, η οργάνωση εκθέσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ημερίδων και συνεδρίων, η διοικητική διεκπεραίωση θεμάτων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, η πραγματογνωμοσύνη προϊόντων αρχαιοκαπηλείας, η χορήγηση αδειών κατοχής αρχαίων.

Η Εφορεία είναι αρμόδια για τον χαρακτηρισμό ως διατηρητέων εκκλησιαστικών μνημείων από το 1830-1902 και κοσμικών έως το 1830. Χορηγεί έγκριση εργασιών σε κηρυγμένα ή μη μνημεία και στο περιβάλλον τους, άδειες οικοδομικών και λοιπών εργασιών σε προστατευόμενες περιοχές, άδειες κατοχής εικόνων και λοιπών κινητών μνημείων, άδειες εξαγωγής συγχρόνων έργων τέχνης, άδειες ελευθέρας εισόδου σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, άδειες μελέτης μνημείων, άδειες φωτογράφησης και κινηματογράφησης μνημείων κα χώρων, άδειες εκμετάλλευσης λατομείων, έγκριση πολιτιστικών εκδηλώσεων σε αρχαιολογικούς χώρους.

Προϊστάμενος: Αναστασία Κουμούση

Email: akoumousi@culture.gr

Υπάγεται: Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Στοιχεία Επικοινωνίας