ΠΡΟΣΩΡΙΝΟI ΠΙΝΑΚEΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΑΧΑ/201491/138037/2256/6-5-2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 08/05/2020) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΥ ΣΤΟ INTERREG "ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020" ΕΡΓΟΥ " ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ "THEROUT_NET"