«Προκήρυξη Πλειοδοτικού Διαγωνισμού περισυλλογής ελαιοκάρπου, ελαιοκομικής περιόδου 2017-2018, στον αρχαιολογικό χώρο της Τριταίας (ύψωμα Παναγιά Αγ. Μαρίνας)»

«Προκήρυξη Πλειοδοτικού Διαγωνισμού περισυλλογής ελαιοκάρπου, ελαιοκομικής περιόδου 2017-2018, στον αρχαιολογικό χώρο της Τριταίας (ύψωμα Παναγιά Αγ. Μαρίνας)»

«Προκήρυξη Πλειοδοτικών Διαγωνισμών για την περισυλλογή του ελαιοκάρπου, ελαιοκομικής περιόδου 2017-2018, στους αρχαιολογικούς χώρους Βούντενης, Ρωμαϊκού και Μεσαιωνικού Υδραγωγείου, Μιτόπολης, Σπαλιαρεΐκων και Τραπεζάς – Χατζή»

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας προκηρύσσει πέντε (5) πλειοδοτικούς διαγωνισμούς με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την μεγαλύτερη προσφορά, ήτοι το μεγαλύτερο ποσοστό επί τοις εκατό (%) επί της αξίας του ελαιολάδου που θα παραχθεί (χωρίς το Φ.Π.Α.), για την περισυλλογή του ελαιοκάρπου, ελαιοκομικής περιόδου 2017-2018, στους αρχαιολογικούς χώρους Βούντενης, Ρωμαϊκ&omicro

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΤΡΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ»

 

H Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας σας προσκαλεί στα εγκαίνια της φωτογραφικής έκθεσης με τίτλο

 

                 "ΤΡΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

                        ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ"

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου